top of page

2. Başlık

ÖN BİLGİLENDİRME KOŞULLARI

I-SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Özel İstanbul Atölye Eğitim Danışmanlık ve Yayıncılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“SATICI”)

Adres: Sağlam Fikir sokak no:5 Atölye Eğitim Esentepe Şişli/İstanbul / TÜRKİYE

Telefon (Müşteri Hizmetleri ): 0212 2969306

Web Adresi: www.atolyehibritakademi.com

II-ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ

Bu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu ürün, Satıcı tarafından sunulan atölyehibritakademi eğitim destek hizmetlerinin bir parçasıdır. “atölyehibritakademi”,üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri ve/veya mezunları için hazırlanmış, internet üzerinden erişilebilen bir eğitim destek hizmetidir. İşbu Sözleşme, Canlı kurslar, Canlı dersler, birebir dersler gibi ürünlerin içerdiği hem basılı materyalden, hem de dijital içerikten oluşmaktadır (ikisi birlikte “ürün” olarak anılacaktır).

Satın aldığınız Ürün sayesinde, Ürün’ün canlı dijital içeriğindeki anlatımları internet üzerinden izleyebilir, basılı materyalden takip edebilir ve öğrenebilirsiniz. Ürün ile ilgili daha detaylı bilgi, www.atolyehibritakademi.com adresindedir. Ayrıca, Ürün’e ilişkin detaylı kullanım şartlarına Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nden ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0212 2969306 Müşteri Hizmetleri'ni arayarak veya yukarıda yazılı adresimize gelerek Ürün hakkında bilgi alabilirsiniz.

III- ÜRÜN BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Belirtilen süre için ürün bedeli peşin olarak alırken belirtilen kurs ücretidir. (“Ürün, Bedeli”). Ürün Bedeli, tüm vergileri kapsar. Yukarıda yer alan Ürün Bedeli’ne, basılı materyalin teslimatında ödenecek taşıyıcı bedeli dahildir. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

  1. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin SATICI’nın www.atolyehibritakademi.com web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları tarafınıza yansıtılabilir. Böyle bir durumda, Satıcı’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

  2. Kredi Kartı ile Ödeme: www.atolyehibritakademi.com web sayfası üzerinde yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli üzerinden uygulanacak bir vade farkı tarafınıza yansıtılabilir. Ancak, böyle bir durumda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmayıp, vade farkı tamamen ödeme sağlayıcı kuruluş ile aranızdaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

  3. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE SATICININ BORCUNU İFASI Ürün ile ilgili bu Ön Bilgilendirme Formu’nu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni onaylamanızı ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli’ni ödemenizi müteakip satışın tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın canlı kurs paketi, satın alma ekranında yer alan forma gireceğiniz T.C. Kimlik Numarası ile satın aldığınız tarihten itibaren aldığınız canlı kurs süresince erişiminize açılacaktır. Bu kapsamda, dijital içeriğe erişimde tarafınızca kullanılacak kullanıcı adı ve parola, ödeme işlemi tamamlandığı anda, satın alma işlemleri sırasında beyan ettiğiniz e-posta hesabına gönderilecektir.

canlı kurs  paketine ait basılı materyal, ödeme yapıldıktan  sonra, en geç 5 iş günü içerisinde ALICI’nın kayıt sırasında belirttiği kargo adresine gönderilmeye başlayacaktır. Kurs için belirtilen öğrenci sınırı dolduğu taktirde yeni kayıt alınmayacaktır. Kurs kurallarına uymayan öğrencileri kurstan çıkarma hakkını atölyehibritakademi kendinde saklı tutar.

Ürün’ün teslimi ve Ürün’de yer alan dijital içeriğin ve basılı materyalin oluşturulması ve sunumu, işbu Ön Bilgilendirme Formu’na ve ardından onaylayacağınız Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne uygun olarak SATICI tarafından ifa edilecektir.

IV- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Ürün’ün fikri mülkiyet haklarının bir kısmı üçüncü şahıslara ait olup, üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan içerikte mevcut bilgilerin doğru olup olmamasından SATICI sorumlu değildir.

V- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında T.C. Kimlik Numaranızın ve doğum tarihi bilgilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.atolyehibrit.com/kvkk linkinden ulaşabilirsiniz.

VI- DİJİTAL İÇERİKLERİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ

Satın aldığınız dijital içeriklere internet üzerinden erişim sağlamanız mümkün olup, bulunduğunuz yerdeki internet bağlantı yöntem ve hızınız, kullanmakta olduğunuz elektronik cihazın teknik özellikleri, Ürün’den etkin ve verimli yararlanmanızı etkileyebilecektir. Bu nedenle Ürün’den en iyi şekilde yararlanabilmeniz için yeterli hızda bir internet bağlantısına ve bağlantıyı destekleyen donanıma sahip bir elektronik cihaza sahip olmanız önerilmektedir. Ürün’den yararlanmak yüksek data transferini gerektirebileceğinden internet servis sağlayıcınızın yapabileceği ek ücretlendirmeler ile limit-kota aşımlarınızdan ve diğer nedenlerden kaynaklanabilecek ücretlendirmelerden SATICI sorumlu değildir. Ayrıca, dijital içeriklerin mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk tarafınıza aittir.

VII-MÜCBİR SEBEP

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan ve kabul edilen tüm hallerde, Satıcı’nın işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu veya bu gibi durumlar Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce web sitesine erişimin engellenmesine yönelik verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Satıcı’nın kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

VIII-CAYMA HAKKI

Ürün kapsamında dijital içerik bulunduğundan dijital içeriğe erişim imkanı sağlandığı anda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca cayma hakkınız bulunmamaktadır.

Dijital içeriğe erişim sağlanmadan önce ve/veya Ürün içeriğindeki basılı materyalin tesliminden sonra tarafınızca cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı'ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunmanız ve iade edilmek istenen basılı materyalin paketinin açılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Şüpheye mahal vermemek üzere, Ürün, dijital içerik ve basılı materyalden oluşan bir paket olup dijital içeriğe erişim sağlanması veya basılı materyalin paketinin açılması hallerinden hangisi önce gerçekleşmiş olursa olsun, ifa gerçekleşmiş sayılacak ve cayma hakkı kullanılamayacaktır. Ürün, dijital içerikten ve basılı materyalden oluşan bir bütün olup bölünemez, ayrı ayrı cayma hakkına yahut iadeye konu edilemez.

Cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından size bildirilen taşıyıcıyı tercih etmeniz gerekecektir. İade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinizde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, hangi ad altında olursa olsun tarafınızdan iade masrafı talep edemez. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen basılı materyalin tarafınıza teslimi için ödenen kargo bedeli de dahil tüm kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Yukarıdaki şartlar çerçevesinde cayma hakkının kullanılması halinde:
Satın alma esnasında belirttiğiniz/belirteceğiniz teslimat adresine teslim edilen basılı materyalin, faturası ve kutusu ile birlikte ambalajı açılmadan, eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Basılı materyalin ambalajının açılmış olması halinde artık Satıcı basılı materyali iade almak ile yükümlü olmayacaktır. Basılı materyalin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) iş günü içinde Ürün Bedeli tarafınıza iade edilir.

IX- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME/ALMA MUVAFAKATI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ekinde yer alan açık rıza metni ile açık rıza vermeniz halinde, SATICI’nın, SATICI’nın grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin tarafınıza ulaşmasını kabul etmektesiniz. Açık rıza vermemeniz halinde kişisel verileriniz bu maddede sayılan amaçlarla kullanılamaz. Dilediğiniz zaman verdiğiniz açık rızanızı geri çekerek bu iletileri almayı reddedebilirsiniz. Redde dair talebin işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

X-TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ ÇÖZÜM MEKANİZMASI:

Soru, talep ve şikayetleriniz ile cayma taleplerinizi yukarıdaki adrese, infp@atolyeegitim.com e-posta adresine ya da 0212 2969306 Müşteri Hizmetleri numarasına iletebilirsiniz. Ayrıca, şikâyet ve itirazlarınız konusundaki, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınıra kadar olan başvurularınızı, Tüketici Hakem Heyeti'ne, söz konusu parasal sınırın üzerindeki başvurularınızı ise Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün’ün temel niteliklerine, satış fiyatına, ödeme şekline, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

Bu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir örneğini yazıcınızdan alabileceğiniz gibi, dijital olarak da saklamanız mümkündür. Onaylamış olduğunuz bu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir örneği, SATICI tarafından saklanacaktır.

EK: Açık Rıza Metni

bottom of page